Lika viktigt som att genomföra varje projekt med hög yrkeskompetens för att nå toppkvalitet är det för oss att spara på jordens resurser.

De är ju begränsade och skall räcka även för våra barn och barnbarn!

Det finns många sätt att gynna miljön och samtidigt spara pengar. Tänk på att allt du använder i ditt bygge inte behöver vara nytillverkat. Det finns alternativa sätt att skaffa byggmaterial, t ex genom att återanvända. Både på nätet och i stora städer finns det äterförsäljare för äldre och begagnat byggmaterial av bra kvalitet, vilket dessutom tillför ditt byggprojekt något personligt och originellt: ett handsmitt galler, spröjsade fönster, en fin dörr. Ett annat sätt som spar på miljön kan vara att använda närproducerat byggmaterial med godkänt betyg.

Palma Bygg värnar om både den yttre och inre miljön, bl a genom att samordna transporter, inköp av miljöbilar och miljövänligt byggmaterial samt genom ansvarsfull avfallshantering.

Vi vinnlägger oss ständigt om att förbättra så mycket vi förmår med tanke på våra kunder och anställda när det gäller miljö och hållbar utveckling.
Lagar, föreskrifter och förordningar gällande arbetsmiljöområdet skall tillämpas inom vårt företag.

Syftet är att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö med förutsättningar som möjliggör och främjar våra medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling.