Vi på Palma bygg jobbar med skräddarsydda planeringar för varje enskild köksrenovering vi genomför. För att ge dig som kund en övergripande förståelse av processen finns det möjlighet att göra en generell beskrivning av hur arbetet genomförs;

Inledningsvis​ tar du som kund kontakt med oss via offertförfrågan (på hemsidan) eller på telefon. Därefter gör Palmas säljare en kostnadsfri inspektion hos dig som grund för den generella planeringen av projektet. Det är efter detta som offerten färdigställs.

När offerten är fastställd​ och godkänd av båda parter kan det roliga börja. Startvecka bestäms, samt hur många veckor projektet pågå. Du tilldelas en personlig projektledare vars uppgift är att värna om dina önskemål och kontrollera att din köksrenovering genomförs med högsta kvalitet.

En vecka innan start veckan kommer du och din projektledare ha ett möte där ni går igenom allt från specifika ritningar till små detaljer. Behöver du hjälp eller rådgivning vid val av kulörer, kakel eller övriga detaljer finns vi självklart där för dig. Efter mötet bestäms ett startdatum.

Under projektets gång​ kommer du ha tät kommunikation med din projektledare som är med dig under hela köksrenoveringen vars uppgift är att ser till att allt från demontering av ditt gamla kök, till montering av ditt nya sker på ett kvalitetssäkert sätt, enligt din vision.

Med vår unika helhetslösning undviker vi onödiga missförstånd och försenade leveranstider. Allt du behöver göra är att luta dig tillbaka.

Slutligen​ sker en genomgång och överlämning av projektet. Du kommer tillsammans med din projektledare ha ett avstämningsmöte där ni går igenom slutresultatet och ser till att allt genomförts enligt dina önskemål.

Tillvägagångssättet kommer självklart variera från fall till fall, beroendes på olika faktorer. Exempelvis storlek på projekt, material, lägenhets- eller villarenovering. Denna presentation är till för att ge som kund dig en generell förståelse över vår arbetsprocess över lag. Vår vision är att en köksrenovering inte behöver vara en alltför komplicerad process.

Däremot kan vi säga att vi är kunniga när det kommer till att göra tillförlitliga tidsestimat.

När du kontaktar oss och vi räknar på hur lång tid arbetet kan tänkas ta brukar resultatet och den budgeterade tiden ofta överensstämma med mindre avvikelser.

Skulle vi märka att vi hamnar ifrån den ursprungliga tidsplanen (oavsett om det går snabbare eller tar längre tid) är vi noga med att meddela dig som kund så fort vi kan. Vi vet hur vi ska planera för att få en så effektiv arbetstid som möjligt.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt, oförbindligt hembesök för att diskutera ditt projekt och få en offert!

Få en kostnadsfri offert Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert. Vi svarar inom 2 arbetsdagar. Vill du ha professionell bedömning från en av våra kompetenta säljare? Självklart kommer vi hem till dig för en specificerad offert.